xây dựng tường lửa

Dịch vụ phục hồi cấp cứu dữ liệu

Dịch vụ phục hồi cấp cứu dữ liệu

Ngày nay xu hướng công nghệ thông tin lan rộng khắp toàn cầu, mọi dữ liệu hầu hết đều được lưu trên các thiết bị lưu trữ đa dạng. Tuy nhiên, điều không mong muốn đôi khi cũng có thể

Dịch vụ mã hóa – bảo mật dữ liệu

Dịch vụ mã hóa - bảo mật dữ liệu

Phục hồi dữ liệu từ các ổ cứng bị tác động bởi nhiều sự cố và nguyên nhân khác nhau dựa trên quy trình chặt chẽ nhất, hoặc các dữ liệu đã bị mã hoá trong mọi trường hợp bằng