kiến thức máy tính

Hướng dẫn phục hồi dữ liệu

Hướng dẫn phục hồi dữ liệu

Ổ cứng thì có giá trong khi dữ liệu thì vô giá…! Thông thường mọi thiết bị lưu trữ khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn luôn khiến tâm lý người dùng chỉ quan tâm đến tình trạng