khắc vụ sự cố đánh chữ trong word

Khắc phục lỗi gõ tiếng Việt bị mất dấu

Khắc phục lỗi gõ tiếng Việt bị mất dấu

Gần đây người sử dụng Office trên Windows 10 rất hay gặp lỗi khi soạn thảo một chữ cái có xấu sẽ tự động bị mất dấu ngay sau khi ấn phím cách - "Space". Vấn đề này tuy rất