hướng dẫn sử dụng facebook

Thủ thuật xóa nhiều bạn 1 lúc trên Facebook

Thủ thuật xóa nhiều bạn 1 lúc trên Facebook

Ở đây chúng ta sẽ nhờ đến một tiện ích mở rộng dành cho Google Chrome để thực hiện mục đích. Đầu tiên bạn hãy mở trình duyệt Google Chrome lên và truy cập vào đường dẫn này. Sau đó