format máy tính

Hướng dẫn phục hồi dữ liệu sau khi đã format

Hướng dẫn phục hồi dữ liệu sau khi đã format

Bạn đã có khi nào gặp trường hợp dở khóc, dở cười khi đã lỡ tay format phân vùng chứa toàn bộ dữ liệu mà bạn bỏ biết bao công sức mới sưu tầm được chưa? Hay bạn đã lần