đổi mật khẩu wifi

Thủ thuật chặn người khác dùng chùa wifi

Thủ thuật chặn người khác dùng chùa wifi

Lưu ý: vì đây là phương thức chặn kết nối thông qua địa chỉ MAC, nên trong trường hợp dựa vào các ứng dụng thay đổi hoặc làm giả địa chỉ MAC đánh lừa kết nối từ router, thiết bị