đặt mật khẩu folder

Dùng mật khẩu Microsoft Office để bảo vệ tài liệu

Dùng mật khẩu Microsoft Office để bảo vệ tài liệu

Làm thế nào để bảo vệ tài liệu PDF bằng mật khẩu trong Microsoft Office? Bạn có thể xuất định dạng tài liệu Office sang định dạng PDF rất dễ dàng và thiết lập mật khẩu cho tập tin này