đặt lại mật khẩu wifi

Cách xem mật khẩu wifi trên win 7

Cách xem mật khẩu wifi trên win 7

1. Cách xem mật khẩu của Wifi đã kết nối trước đó trên Windows 7 Bước 1: Bạn nhấn chuột phải lên biểu tượng kết nối wifi trên thanh taskbar của Windows 7 chọn  Open Network and Sharing Center  (Hoặc