cài đặt hiển thị máy tính

Hướng dẫn đặt lại thời gian tắt màn hình máy tính

Hướng dẫn đặt lại thời gian tắt màn hình máy tính

Khi bạn không dùng Laptop khoảng 5-10 phút, Laptop sẽ tự động tắt màn hình để tiết kiệm pin, điện. Tuy nhiên nếu bạn không thích có thể dễ dàng thay đổi cài đặt này. Việc máy tính tự động