cách lấy lại thông tin bị mất

Chia sẻ kiến thức cơ bản cần biết về khôi phục dữ liệu

Chia sẻ kiến thức cơ bản cần biết về khôi phục dữ liệu

Ý nghĩa dữ liệu Dữ liệu bao hàm nhiều khái niệm vì nó không chỉ bao gồm tập tin đa phương tiện truyền thông như dữ liệu hình ảnh, văn bản, âm thanh được lưu trữ trong hệ thống tập