cách bảo vệ ổ cứng

Các lỗi vật lý thường gặp với ổ cứng

Các lỗi vật lý thường gặp với ổ cứng

100% dữ liệu chắc chắn phục hồi được? Dữ liệu trong nhiều trường hợp hoàn toàn có thể khôi phục lại, tuy nhiên cũng có một số trường hợp tất cả mọi máy móc và kỹ thuật phải bó tay