bảo mật thông tin khi xài wifi

Cẩn thận khi dùng wifi miễn phí

Cẩn thận khi dùng wifi miễn phí

Theo kết quả nghiên cứu của Bkav, khi sử dụng Wifi miễn phí tại các thành phố tại Việt Nam, người dùng có thể bị đánh cắp các thông tin nhạy cảm như tài khoản, mật khẩu, thông tin thẻ