bảo mật thông tin

Dịch vụ bảo mật, an ninh mạng

Dịch vụ bảo mật, an ninh mạng

Với ra sự ra đời ngày càng nhiều các mối đe dọa an ninh phức tạp, các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng thông tin của họ, bao gồm:

Dịch vụ phục hồi cấp cứu dữ liệu

Dịch vụ phục hồi cấp cứu dữ liệu

Ngày nay xu hướng công nghệ thông tin lan rộng khắp toàn cầu, mọi dữ liệu hầu hết đều được lưu trên các thiết bị lưu trữ đa dạng. Tuy nhiên, điều không mong muốn đôi khi cũng có thể

Dịch vụ mã hóa – bảo mật dữ liệu

Dịch vụ mã hóa - bảo mật dữ liệu

Phục hồi dữ liệu từ các ổ cứng bị tác động bởi nhiều sự cố và nguyên nhân khác nhau dựa trên quy trình chặt chẽ nhất, hoặc các dữ liệu đã bị mã hoá trong mọi trường hợp bằng